Książka
Długo oczekiwana, bestsellerowa
pozycja pod tytułem Zbuduj swój
sukces
jest wreszcie dostępna
dla wszystkich czytelniczek w Polsce.
Do tej pory Polki przeważnie ...
Książka
Coraz więcej kobiet na całym świecie z różnych powodów podejmuje decyzję o rozpoczęciu własnej dzia-
łalności w sprzedaży bezpośredniej. Czasem wynika to z pragnienia ...
Książka
Wspólnie z "Art & Business" rozpo-czynamy cykl "Biznes z klasą", w którym Jacek Santorski będzie omawiał
zagadnienia etyki i estetyki w świecie mikroprzedsiębiorców.
Książka
Sprzedaż i marketing bezpośredni gromadzi w Stanach Zjednoczonych
i na całym świecie ponad 40 milionów ludzi zajmujących się tą działalnością. Ma ona tak wiele zalet, że trudno ...
WYDAWNICTWO ARVEO     KSIĄŻKA     CENTRUM EDUKACYJNE     FORUM     SKLEP     KONTAKT
Partnerzy:    VALUES    NETLINE GROUP
Webdesign: POGODNA